Innkalling til årsmøte

Årsmøte for Invasion avholdes 02.05.23 kl. 18:00 i kjelleren på biblioteket i Kristiansand. Alle medlemmer (deltakere på Invasion 2022) har anledning til å delta på årsmøtet samt melde inn saker. Agenda årsmøte Invasion 02.05.23 Saksnr Sak Tidsbruk 1 Opprop 5 min 2 Valg av ordstyrer, referent og representant til å Read more…